อัพเดทสถานการณ์ โควิด-19

ที่ Quick Lane สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าที่มารับบริการและทีมงานศูนย์บริการของเราเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง จึงได้มีมาตรการรับมือสถานการณ์โคโรนาไวรัส (โควิด-19) ที่ ควิกเลน ทุกสาขา ทั่วประเทศ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. เตรียมจุดล้างมือ หรือน้ำยาล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องรับรองลูกค้า ห้องสุขา จุดชำระเงิน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์บริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ลูกบิดประตู มือจับประตู ประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ 3. เช็ดทำความสะอาดภายในรถยนต์ เช่น มือจับประตู พวงมาลัย และปุ่มกดต่างๆ เมื่อลูกค้านำรถเข้ามาใช้บริการ 4. คัดกรองพนักงานทุกคนโดยการวัดไข้ทุกวัน ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ปฏิบัติงาน และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ที่ Quick Lane เราใส่ใจในความปลอดภัยของคุณ